Telefonspule Hörgerät: Alles was Sie wissen müssen | MySecondEar

Telefoonspoel Hoortoestel: alles wat u moet weten

De T-coil, ook bekend als een inductiespiraal of telefoonspoel, is een klein stukje metaal dat nauw met koper is verpakt en elektromagnetische signalen kan ontvangen en kan leiden. De telefoonspoel heeft zijn naam aan de oorspronkelijke functie om telefoontjes gemakkelijker te maken. De T-coil zet magnetische energie om in elektrische energie, die vervolgens wordt versterkt in een afspeelsignaal van hoge kwaliteit door een hoortoestel of cochlea-implantaat.

Een inductief gehoorsysteem is een manier om signalen draadloos over te dragen naar gehoorapparaten of cochlea -implantaten. Een dergelijk systeem bestaat uit een inductielussysteem dat in de vloer of op de muur wordt gelegd. Deze lus wordt beheerd door een speciale versterker, de zo -aangedreven lusdriver. De loopchauffeur wordt gevoed met de gewenste signalen zoals taal, muziek of aankondigingen, wat betekent dat een magnetisch veld zich opbouwt in de inductielus. Als een tweede draad in dit magnetische veld wordt gebracht, "induceert" deze draad een spanning die overeenkomt met het oorspronkelijke signaal en kan worden ontvangen door andere apparaten.

De T-coil kan worden gebruikt in combinatie met inductieve gehoorsystemen. De signalen die worden overgedragen door middel van de inductieve gehoorsystemen kunnen worden ontvangen door de T-coil in het gehoorapparaat of het slagen van het cochlea en hebben het daarmee versterkt tot een afspeelsignaal van hoge kwaliteit. Dit bereikt dan de betrokken persoon zonder omwegen, die een galm en onderstructuur-lage transmissie naar het oor garandeert.

Er zijn verschillende dagelijkse situaties waarin de telefoonspoel kan worden gebruikt. Meer en meer openbare gebouwen installeren inductieve gehoorsystemen. Vóór een evenement moet altijd worden gevraagd of geschikte luistersystemen beschikbaar zijn en ingeschakeld, zodat de telefoonspoel de audiosignalen tijdens het evenement in het hoortoestel of het cochlea -implantaat kan vergroten. Concerten, theater, bioscoopbezoeken en andere ervaringen worden volledig akoestisch waarneembaar gemaakt. Bovendien worden vervelende verstorende factoren, zoals slechte kamer akoestiek, luide ruis of een lange afstand van het uitgangssignaal, gedempt.

Samenvattend kan men zeggen dat de T-coil of telefoonspoel in combinatie met inductieve gehoorsystemen een zeer nuttige kans biedt voor mensen met gehoorproblemen om akoestische signalen duidelijker en meer problemen te kunnen waarnemen. Inductieve gehoorsystemen worden geïnstalleerd in steeds meer openbare gebouwen en zorgt voor een betere overdracht van taal, muziek en andere audiobronnen.